21 თებერვალი დედა ენის საერთაშორისო დღეა!

21 თებერვალი დედა ენის საერთაშორისო დღეა!

21.02.2015

21 თებერვალი დედა ენის საერთაშორისო დღეა! ამ დღეს, 2000 წლიდან მოყოლებული ენობრივ და კულტურულ მრავალფეროვნებას ავღნიშნავთ. გაეცანით დედა ენის საერთაშორისო დღის ისტორიას (US Embassy Tbilisi, Georgia)

International Mother Language Day was proclaimed by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in November 1999 (30C/62).

On 16 May 2007 the United Nations General Assembly in its resolution A/RES/61/266 called upon Member States "to promote the preservation and protection of all languages used by peoples of the world". By the same resolution, the General Assembly proclaimed 2008 as the International Year of Languages, to promote unity in diversity and international understanding, through multilingualism and multiculturalism.

International Mother Language Day has been observed every year since February 2000 to promote linguistic and cultural diversity and multilingualism. The date represents the day in 1952 when students demonstrating for recognition of their language, Bangla, as one of the two national languages of the then Pakistan, were shot and killed by police in Dhaka, the capital of what is now Bangladesh.

Languages are the most powerful instruments of preserving and developing our tangible and intangible heritage. All moves to promote the dissemination of mother tongues will serve not only to encourage linguistic diversity and multilingual education but also to develop fuller awareness of linguistic and cultural traditions throughout the world and to inspire solidarity based on understanding, tolerance and dialogue.

2015 is the 15th anniversary of International Mother Language Day. ( un.org.)


 ყველა საავტორო უფლება დაცულია. საიტიდან ნებისმიერი მასალის ციტირებისას მიუთითეთ palimfsesti.ge-ს ლინკი
Created by weber.ge